Horn

Du bär en ståtlig krona av horn på huvudet, och du kan använda
dessa till både anfall och försvar i obeväpnad närkamp.
För varje vildsinnespoäng (VP) du spenderar innan du slår för att slåss (oavsett om du anfaller eller parerar) får du +2 på slaget. Du
måste spendera VP innan du slår för slåss.
Slå för eventuella vildsinneseffekter efter attacken.
Hornen kan inte kombineras med närstridsvapen.