Krasbitare

Små insektoida varelser, 50-60 cm höga, som lever bland träden och i högt gräs i kraftigt rötskadade områden. De verkar … More

Rötbaggar

Rötbaggar är en typ av skalbagge, som bor i kolonier under barken på träd som är svårt drabbade av röta. Om … More