Rötbaggar

Rötbaggar är en typ av skalbagge, som bor i kolonier under barken på träd som är svårt drabbade av röta. Om … More