Bono

 

bono

Labbnamn:
Typ:
Kön:   ♂

Grupp: Lysmaskens Klan
Syssla: Nåjd

Grundegenskaper: Styrka 0, Kyla 0, Skärpa 0, Instinkt 0

Färdigheter:

Talanger:

Djurförmågor:

Utrustning:

Nosa

Mus-hona, fångades in och sattes i Labyrinten, blev blind efter att ha utsatts för kemiska experiment.

 

DeVito 17

Isbjörn / Grizzy – blandning.  Nåjd med dödsvisioner, vilket gör honom extremt emo och ointresserad av till synes allt.
Mor: Garbo 07
Far: DeVito 03

”Vad spelar det för roll, vi kommer ju ändå dö snart…?”

STY 3
KYL 4
SKP 3
INS 5

Fly 2
Vårda 2