Fördärv – Tillgångar

Karaktärer har olika nivåer av tillgångar. Det är ett enkelt mått för deras levnadsstandard. Det är ganska stora steg mellan de olika nivåerna och tillfälliga resurser påverkar inte levnadsstandarderna. Men en karaktär kan förbättra eller försämra sin levnadsnivå under spelets gång.

Nivå Levnadsstandard
0 – Fattig Du har ingen som helst inkomst. Du äger det du står och går i, och sover vanligtvis direkt på marken. Vill du ha något får du jaga ett tillfälligt jobb eller stjäla något. Du äger en handfull Crybatts (1T10 / 2)
1 – Knapert Du äger en enkel bostad eller ett fordon. Du gör ströjobb för att få ihop vad som krävs för att överleva. Det är inte ett vackert liv, men du slipper tigga eller råna folk för din överlevnad. Du drar in 10-15 Crybatts i veckan.
2 – Hyfsade resurser Du bor i ett lite skyffe i ett fattigt kvarter. Du odlar kanske själv lite mat. Har du ett fordon så är du glad varje gång den faktiskt startar. Krybatts kommer och går, du har lite kontakter så du drar in ca 25 Crybatts i veckan på att göra jobb som andra drar sig för att göra.
3 – Stabil ekonomi Du har en relativt stadig inkomst, det kanske inte är det bästa av arbeten eller ens lagligt, men du behöver inte oroa dig för vardagsutgifter. Ditt hem är relativt säkert och du har troligen tillgång till nån typ av fordon vid behov. Du har till och med lite ekonomiska reserver för nödfall. Du har ca 100 Crybatts att spendera i veckan utan att de skadar din pensionsplan.
4 – Förmögen Du har det gott ställt med ett högavlönat jobb eller så pass stora tillgångar att du kan leva på dem. Du kan utan problem roa dig med 200-250 Crybatts under en vecka, utan behöva vakna upp upp med ångest efteråt.
5 – Snuskigt rik Du har närmst obegränsat med tillgångar. Ditt hem innehåller allt du önskar dig och en hel del mer. Du skulle kunna jobba om du så önskar, men gör det för att roa dig. Du försöker låta bli att spendera mer än 1000 Crybatts i veckan, eftersom det riskerar att dra till sig oönskad uppmärksamhet.

 

Alternativa regler för pengar och rikedom

I en post på Forbidden Lands inofficiella facebookgrupp föreslog att man att man borde ersätta pengar med rikedom som en resurstärning, som med pilar, facklor, mat och dryck.  Man nämnde likheter med Resources i Vampire: Dark Ages och liknande.

Mattias Ånmo presenterade sitt förslag:

”Min T4-T12tabell som vi ska provköra kommer nog bli riktigt bra. Där det kommer bli tre nivåer:
1. autosucess inom ramen för din spelade rikedomsnivå (resurstärning)
2. Slå ett slag för excesser inom din rikedomsnivå
3. Autofail (gå ner en tärningstyp) vid större köp så som dyr rustning, häst osv beroende på nivån. ”

 

Om Polen

Naturtillgångar och energiresurser

Polens största naturtillgång är kol. Kolet är en viktig exportvara då kolet utgör mer än 6% av all export. Polen har betydande naturtillgångar som stenkol, brunkol, naturgas och i mindre mängder råolja och järnmalm. Däremot måste järnmalm och råolja importeras i stora mängder. Kopparfyndigheterna anses till sin storlek vara de femte eller sjätte i världen, och svavelförekomsterna är bland de rikaste i Europa. I landet finns också zink, bly, nickel, kobolt och krom, bergssalt, kaliumsalter, fosfater, lera, krita, kvarts, skiffer och marmor. Drygt en fjärdedel av Polens yta täcks av skog, som förser träindustrin med råvaror.