Om Polen

Naturtillgångar och energiresurser Polens största naturtillgång är kol. Kolet är en viktig exportvara då kolet utgör mer än 6% av … More