Betraktarna

En grupp maskiner, programmerade till att vaka över Paradisdalen och dess invånare. Vem vet vad de sysslar med efter det stora Upproret?

head_v1Det finns flera olika modeller av Betraktarna. Den vanligaste var de så kallade Väktarna. Stora stridsmaskiner som påminner lite vakt om mänskliga varelser. Beväpnade med tre kulsprutepistoler inbyggda i dess högra hand, kan den skjuta sig igenom det mesta. I sin vänstra hand kan de fälla fram en ca 50 cm lång elbatong, tillräckligt kraftfull för att troligen kunna bedöva även de mest storväxta djuren i Paradisdalen. De pratar men säger sällan något utöver ”Avlägsna er!” eller ”Följ med oss eller ta konsekvenserna!”

head_d1En annan vanlig modell är Drönarna. Svävande små spioner som främst verkar vara att leta reda på dom som Väktarna sedan vill plocka in eller avlägsna permanent.

head_m1Om motståndet är alltför hårt, så kommer Mörsarna. Dessa stora skalbaggsliknande pansarvagnar vara ett understöd som regnar ond bråd död över ett område, fångtransport, eller transport av Väktare över svår terräng så som vatten eller bergsterräng,

Det har även ryktas om mindre men minst minst lika farliga modeller, så som Kryparna, en mindre modell ofta utformad som spindlar, skorpioner eller liknande, och som infiltrerar och spejar. Det sägs att de till och med kan inplantera små plattor i kroppen på folk och fä, och därefter styra dem.