Hundhotellet

Ett gammalt lyxhotell som stod kvar i området sen tiden då Paradisdalen var en vintersport turistort.

Hotellet har med sin marknad i generationer varit en samlingsplats för de flesta av djuren i dalen. Klaner som annars hatar varandra samlades fredligt för att ta del av den omfattande byteshandeln.

Hunddjurens klan tillhörde de större klanerna i dalen. Totalt cirka
200 djur, varav drygt hälften är olika sorters hundmutanter. Resten är varg- och rävmutanter. Inne i själva hotellbyggnaden
dominerade hundarna, medan rävar och vargar som regel bodde ute i på gårdsplanen i husvagnar, containrar och bilvrak.
Samtliga flockar släpptes dock som regel in på hotellets bottenvåning, där den gamla hotellbaren finns, och till den sumpiga
bubbelpoolen i källaren. Den fungerar inte längre, men duger fint till att doppa sig i.

Efter att Upproret attackerade och döda hundarnas alfa Lajka 09, så flydde de flesta hundar hotellet. Och efter Kronos föll och portarna i muren runt dalen öppnades, så lämnade hundarna dalen i små pack om nätterna under några veckors tid. Numera befolkar de zonen och packen växer snabbt till allt större klaner igen. Tids nog kommer de vara en maktfaktor igen.

Hotellet står idag öde och tomt, de få som är kvar i dalen skyndade sig dit och plundrade det på allt som inte satt fastbultat och har inte vågat sig tillbaka igen efter det. Rykten säger att någon ondska vilar över platsen och att en dag kommer Kronos återuppstå, då kommer det gamla hotellet åter bli kärnan i hennes imperium.

Labyrinten

Läskig plats under Paradisdalen, hemliga laboratorium, fängelseceller och sterila gångar som tycks vindla omkring i all oändlighet.

Betraktarna

En grupp maskiner, programmerade till att vaka över Paradisdalen och dess invånare. Vem vet vad de sysslar med efter det stora Upproret?

head_v1Det finns flera olika modeller av Betraktarna. Den vanligaste var de så kallade Väktarna. Stora stridsmaskiner som påminner lite vakt om mänskliga varelser. Beväpnade med tre kulsprutepistoler inbyggda i dess högra hand, kan den skjuta sig igenom det mesta. I sin vänstra hand kan de fälla fram en ca 50 cm lång elbatong, tillräckligt kraftfull för att troligen kunna bedöva även de mest storväxta djuren i Paradisdalen. De pratar men säger sällan något utöver ”Avlägsna er!” eller ”Följ med oss eller ta konsekvenserna!”

head_d1En annan vanlig modell är Drönarna. Svävande små spioner som främst verkar vara att leta reda på dom som Väktarna sedan vill plocka in eller avlägsna permanent.

head_m1Om motståndet är alltför hårt, så kommer Mörsarna. Dessa stora skalbaggsliknande pansarvagnar vara ett understöd som regnar ond bråd död över ett område, fångtransport, eller transport av Väktare över svår terräng så som vatten eller bergsterräng,

Det har även ryktas om mindre men minst minst lika farliga modeller, så som Kryparna, en mindre modell ofta utformad som spindlar, skorpioner eller liknande, och som infiltrerar och spejar. Det sägs att de till och med kan inplantera små plattor i kroppen på folk och fä, och därefter styra dem.

Hunddjursflocken

I Paradisdalen samlades nästan alla hunddjur i ett revir runt ett gammalt nedlagt skidhotell. Hunddjursflocken var dom som var allra lojalast mot Betraktarna, något de fick betala dyrt för när Upproret kom. Än idag litar varken folk eller fä på hunddjuren, då deras lojalitet verkar ligga hos det gamla folket och fortfarande är människans bästa vän.