D8

Mutant Fixare från Aska.

Har sin vagn Ståsluket som han ställer utanför Midgårdmarknadens portar och därifrån köper och säljer Krubb.