FÖRSVARSVERK

Palissader och murar. Skyddar Arken
mot yttre fiender och gör det svårare att
ta sig in och ut osedd.
UN-krav: Inga
Slå för: ta krafttag eller speja
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Försvar + 2T6