Utvecklingsnivåer

Att bara kämpa för att överleva är inte nog. Folket måste ha ett hopp om en bättre framtid, annars går ni under.
Världens undergång är inte bara av ondo. Katastrofen har skänkt er den ultimata friheten: att skapa ett nytt samhälle, som  ni vill ha det, obundna av historiens bojor. Om ni bara kan komma överens om i vilken riktning det nya samhället ska gå.

Arkens utveckling mäts i fyra siffervärden, så kallade utvecklingsnivåer (un):

  • Krubb: Arkens förmåga att fylla Folkets hungrande magar.
  • Kultur: Folkets förmåga att uttrycka sig i skrift, bild och annan kultur.
  • Teknologi: Folkets förmåga att förstå
    artefakter och skapa nya tekniska ting.
  • Försvar: Arkens förmåga att stå emot
    anfall och krossa yttre och inre hot.

Redan vid spelstart får ni i gruppen dela ut 12 poäng på de fyra värdena. Gör det helt fritt – ni kan sätta noll i en UN om ni
vill. Läs vidare för att se förklaringar på vad olika värden faktiskt innebär i spelvärlden, och vilka speltekniska effekter det har. Under spelets lopp kan ni höja de fyra utvecklingsnivåerna på två olika
sätt:

  • Ni kan låta Folket genomföra projekt.
  • Era rollpersoner kan lämna in artefakter till Gryningsvalvet

 

KRUBB

Nivå Resultat
0-9 Kampen om krubb är desperat.
Folket har bara det sinande lagret av
konserver i Arken, och en ynka mängd
växter och djur som zonstrykare
släpar hem från Zonen, att leva på.En ranson krubb kostar normalt en patron.
10-19 Hungersnöden är inte långt borta,
men Folket har krubb som oftast
täcker de akuta behoven
– så länge inget hotar skörden eller jakten.För RP blir krubb lite lättare att
få tag på i Arken, en patron
ger normalt två ransoner.
Minska dagens dödssiffra (sid 135) med ett.
20-29 Så gott som alla i Arken kan äta sig mätta
varje dag, och det går till och med att
spara lite i lager för sämre tider.En patron ger normalt tre ransoner.
Minska dagens dödssiffra med två.
30+ Ingen behöver gå hungrig.
Folket har råd att bry sig om smaken
på vad man äter och dricker,
och har utvecklat en förfinad kokkonst
och dryckesproduktion.En patron ger normalt fyra ransoner.
Minska dagens dödssiffra med tre.

 

KULTUR
Kultur används bland annat till att förstå artefakter. Se sidan 148, Bok 1.

Nivå Resultat
0-9 Med undantag för krönikörerna
är Folket analfabeter och
saknar helt kulturella uttryck
utöver berättelser vid elden i soptunnan.
10-19 Folket kan läsa och skriva hjälpligt.
Någon form av kulturellt uttryck
– som ett tempel, enkla skådespel
eller en utställning av fynd från Zonen
– kan ha uppstått.
20-29 Läs- och skrivkunnigheten är större,
det kan till och med finnas
en organiserad skola.Det finns sannolikt flera olika typer av kulturyttringar i Arken.
30+ Folket har lärt sig mycket om
den gamla världens ideal
och kan till och med
ha utvecklat mångstyre
– att varje mutant har lika rätt
att bestämma över Folkets bästa.

 

TEKNOLOGI

      Nivå      Resultat
0-9
10-19
20-29
30+

 

FÖRSVAR

      Nivå      Resultat
0-9
10-19
20-29
30+