JAKTLAG

Folket organiserar expeditioner för att
gå ut i Zonen och fälla villebråd.
UN-krav: Inga
Slå för: kämpa på eller skjuta
Arbetspoäng: 1 x rp
UN-bonus: Krubb + T6