KANNIBALISM

Om Arken står på svältens rand kan Folket ta till drastiska åtgärder för att överleva.
UN-krav: Inget
Slå för: slåss eller manipulera
Arbetspoäng: 1 x rp
UN-bonus: Krubb + 3T6, Kultur minus T6
Special: Dagens dödssiffra (sid 135) ökar med T6