SVINSTIA

Grisar och andra forna nyttodjur lever
vilt efter katastrofen och är muterade
och magra stackare, men de kan fångas
in och komma Folket till nytta.
UN-krav: Inga
Slå för: kämpa på eller känna zonen
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Krubb + 2T6