UTKIKSTORN

Härifrån kan ni se fiender på långt håll.
UN-krav: Teknologi 5
Slå för: kämpa på eller speja
Arbetspoäng: 1 x rp
UN-bonus: Försvar + T6