ZONEXPEDITION

En expedition ut i Zonen är en särskild typ av projekt, och beskrivs närmare i nästa kapitel. Den har inga arbetspoäng
och kan dessutom utföras flera gånger om. Bara en zonexpedition kan dock startas på samma rådslag.

Rollpersonerna väljer själva om de vill delta i expeditionen eller inte.

UN-krav: –
Slå för: –
Arbetspoäng: –
UN-bonus: Varierar.