Raoul Buttlar

Raoul är Helga von Buttlars bror.

Men hans utseende är långt ifrån vad man vanligtvis annars ser hos den nobla släkten. Han är sliten och ovårdad.

Raoul har en förkärlek till barn och roar sig med att röva bort dem och ta med dem hem till sitt hus i utkanten av Helgas marker. Där tömmer han dem ytterst sakta på blod och dödar dom strax före de dör av sig själva. Kropparna styckar han upp och levererar som ung gris till herrgårdens storkök.

Name: Raoul Buttlar
Gender: Male
Born year:1557  (Embraced year: 1589)
Family: von Buttlar

Virtue:
Vice:

Clan: Gangrel
Generation: 9th
Sire: Danka
Childe(s):
Haven: Hus i skogskanten av von Buttlars marker i Dwoisty Jezioro.

ATTRIBUTES

Str
Dex
Sta

Cha
Man
App

Per
Int
Wit

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

Fortitude 2, Protean 4

BACKGROUNDS

MORALITY:

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

BACKGROUND

OTHER