Dwoisty Jezioro

En by c 2 mil nordost om Izy Drewno.

Ca 350 invånare, men enligt rykten inga som helst vampyrer.

Staden styrs av ätten Buttlar. En rik adelsätt som bott där i generationer.

Raoul Buttlar

Raoul är Helga von Buttlars bror.

Men hans utseende är långt ifrån vad man vanligtvis annars ser hos den nobla släkten. Han är sliten och ovårdad.

Raoul har en förkärlek till barn och roar sig med att röva bort dem och ta med dem hem till sitt hus i utkanten av Helgas marker. Där tömmer han dem ytterst sakta på blod och dödar dom strax före de dör av sig själva. Kropparna styckar han upp och levererar som ung gris till herrgårdens storkök.

Name: Raoul Buttlar
Gender: Male
Born year:1557  (Embraced year: 1589)
Family: von Buttlar

Virtue:
Vice:

Clan: Gangrel
Generation: 9th
Sire: Danka
Childe(s):
Haven: Hus i skogskanten av von Buttlars marker i Dwoisty Jezioro.

ATTRIBUTES

Str
Dex
Sta

Cha
Man
App

Per
Int
Wit

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

Fortitude 2, Protean 4

BACKGROUNDS

MORALITY:

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

BACKGROUND

OTHER

Hrabia Franz von Buttlar

hrabia (Greve) Franz  och hrabina (Grevinna) Helga von Buttlar är de styrande i byn Dwoisty Jezioro. Ett adelspar som bryr sig lite om sina bybor och ständigt jobbar med att höja sin personliga makt och position. De har 9 barn som alla är minst lika illa som sina föräldrar.

Franz är betydligt mindre än sin fru Helga, något som även märks i relationen. Hon är den som styr i familjen och Franz är nöjd med att sitta vid hennes sida och gnälla.

Hrabina Helga von Buttlar

hrabia (Greve) Franz  och hrabina (Grevinna) Helga von Buttlar är de styrande i byn Dwoisty Jezioro. Ett adelspar som bryr sig lite om sina bybor och ständigt jobbar med att höja sin personliga makt och position. De har 9 barn som alla är minst lika illa som sina föräldrar.

Helga är en storvuxen kvinna som är van att få som hon vill. Hon håller noga koll på vad som är senaste modet i Europa och importerar det så hon alltid är i framkant på vad som ska bäras av dom som är något av vikt.