Hrabia Franz von Buttlar

hrabia (Greve) Franz  och hrabina (Grevinna) Helga von Buttlar är de styrande i byn Dwoisty Jezioro. Ett adelspar som bryr sig lite om sina bybor och ständigt jobbar med att höja sin personliga makt och position. De har 9 barn som alla är minst lika illa som sina föräldrar.

Franz är betydligt mindre än sin fru Helga, något som även märks i relationen. Hon är den som styr i familjen och Franz är nöjd med att sitta vid hennes sida och gnälla.