TC Tidslinje

Här är en tidslinje från 1100-talet fram till 1666. Jag publicerar denna för att mina spelare ska kunna planera vad de gjort de år som de inte aktivt spelar.

Ni som spelar med i denna krönika och har karaktärer som varit aktiva i över 500 år, kommer snart tvingas ner i torpor pga av ålder. Det är till er fördel om ni väljer att frivilligt lägger er i torpor. Ni kan själva välja när. Värdet i er path (humanity, chivalry, typhon) avgör hur länge ni sover.

Path 7-8 – 5 år
Path 5-6 – 10 år
Path 3-4 – 50 år

OBS: Om du planerar att spela Transylvania Chronicles och inte har spelat de två första böckerna än, så bör då inte läsa denna tidslinje. Den innehåller en hel del spoilers.

TIMELINE TRANSYLVANIA CHRONICLES

1022 Goratrix kommer på hur Tremeres ska bli odödliga. Han fångar ett par Tzimisce äldstar och med hjälp dessa omvandlas Tremere Inner Circle till Vampyrer.

1133 Tremere diablerar Saulot

1150 Arpad Ventrues formar the Council of Ashes, en allians mellan de sju prinsarna i Siebenburgen.

1197 Nova Arpad kidnappas av Ruxandra av klan Nosferatu och hålls fången i över ett år. Under tiden tar Ruxandra hennes plats.

1198 Gruppen anlitas av Jervais att bygga en befästning i Borgopass (Även kallat Tihuta Pass). På väg dit attackeras de av välutrustade rövare som attackerar deras vagnar med eld. Strax efter kommer Myca Vykos av klan Tzimisce och slår följe med dem till Biztritz. Gruppen reser vidare till passet och finner där Anatole och Lucita som letar efter de stentavlor som gruppen också ska finna. Med Anatoles hjälp finner de dem. Efter några månaders bygge får de problem då en Lord Gyula kidnappar en av deras arbetare och de tvingas betala en rejäl lösensumma för honom eller hamna i krig. De tvingas sedan köpa sig en allians med Council of Ashen (de fyra som återstår) för att få fortsätta bygga. Efter en del övriga problem får de ekonomisk hjälp av Vykos för att slutföra arbetet.

1198 Petrus räddar Sherazina Basarb ifrån att säljas som slav. Han behåller henne som ghoul. Gilles ghoular mäster-stenhuggaren Szlander Danislav

1198 Tredje korståget startar

1199 Tremeres Inner Circle håller ett möte.

1204 Konstantinopel faller för korsriddarna

1205 Påve Innocent III utlyser det fjärde korståget. Under denna korståget grundas Inkvisationen. Det sägs att Goratrix av klan Tremere nästlat sig in i kyrkans makt och att han har ett finger med i grundandet av Inkvisationen.

1206 Gengis Khan tar makten över mongolstammarna.

1211 Teotonic Knights bosätter sig i Kronstadt och bygger Bran-fästningen

1213 Påven utlyser femte korståget, samt avsätter Kung John av England. Kungen återinstallersas senare samma år.

1241 Mongolerna invaderar Transylvanien genom Borgopasset. De får assistans av Gangrel-Äldsten Arnulf

1289 Petrus omfamnar sin ghoulade seneschal Matteus

1301 Andrew III, den siste mortal-ättlingen av Arpad släkten, dör.

1314 Gruppen anlitas av Vykos för att föra Goratrix till Ceoris. Efter en rad svårigheter kommer de till byn där Tremeres hämtar upp Goratrix

1315 Nova Arpad strippas på makten i Mediach och en ghoul sätts i hennes ställe.

1330 Prins Baserab besegrar de lokala Ungrarna och skapar Wallachia, en fristat för Vlach-folket

1330 Count Radu börjar tappa kontrollen över alla unga Tzimiscer i staden Biztriz och bygger sig en fästning i Borgopass istället.

1348 Digerdöden drabbar Transylvanien.

1349 Ventrues försöker etablera ett nytt Concil med Saxarprinsar. Slutresultatet blir blodigt och många dör.

1349 Marusca av Hermanstadt krossar det sista makt Nova Arpad har och ersätter henne med en annan Ventrue, Otto den Rättvise. Nova flyttas mot sin vilja till Hermanstadt. Anarkister stormar snart staden Mediash och dödar och diablerar nästan alla Otto’s anhängare. Otto undkommer dock.

1350 Tzimisce eldern Noriz utnyttjar kaoset i det nyskapta Moldanien och hans Childes tar över mycket av makten.

1381 Bondeupproret startar i England, det sprider sig över hela Europa. Många unga childes vänder sig mot sina Sires. Tyler av klan Brujah omfamnas

1382 Turkarna invarderar och tar över Sofia

1387 Turkarna besegrar Serbierna

1391 Mircea the Old sammarbetar med Kungen av Ungern mot Turkarna, som just tagit sig in i Wallachia

1393 Turkarna besegar Bulgarien

1394 Första mötet mellan Anarkister och Äldstar. Går inte så bra.

1395 Tyler diablerar Hardestadt

1397 Mitru överger sin domän, och börjar sammarbeta med Shadowlords istället för Flourecu. Krossar ett antal Danislav områden.

1405 Lasombra Antediluvian attackeras och dödas av Anarkister, ledda av Lasombras childe Gratiano.

1413 Tzimisce Antediluvian attackeras och ”diableras” av Anarkister. Gruppen närvarar under dådet.

1417 Mircea the Old köpslår med turkarna och de invarderar inte Transylvanien mot att skatt betalas varje år. Samtidigt ser han till att bygga upp fästningar för försvar mot just en turkisk invasion.

1418 Mircea the Old dör. Två ätter slåss om makten. Danesti mot Draculesti

1420 Vinculium börjar användas av Anarkisterna.

1420 Anarkister stormar Hermanstadt. Nova flyr staden.

1420 Turkarna invarderar Transylvanien

1429 Jeanne D’Arc infinner sig hos den Franska kungen och säger sig vara skickad av Gud

1430 Jeanne D’Arc tillfångatas och förs inför kyrklig rätt i Rouen. Döms till döden.

1431 Vlad Dracul utses till ny kung över Wallachia. Vlad (III, Tepes) Dracula födds.

1431 Jeanne D’Arc bränns på bål

1437 Stort bondeuppror i Rumänien, Magyar, Szecklers och Saxarare samarbetar för att slå ner det. Som straff införs en obligatorisk arbetsdag, där bönderna utan ersättning ska jobba för sin lord. Dessutom förbjuds Rumänier att ha viktiga poster eller ens bo i Magyar eller Saxar-städer

1438 Vlad Dracul sammarbetar med både turkarna och sitt eget land. Skicka ut sin äldsta son för att attackera svaga turkiska poster, medan han själv hjälper turkarna framåt

1440 Gilles de Retz, en hyllad marsalk under Jeanne D’Arc, erkänner sig skyldig till 200 lustmord på barn och att han gjort en pakt med satan för att kunna utöva svart magi.

1441 Janos Hunyadi tar sig titeln som Voivode av Transylvanien. Och slåss mot Turkarna vid Hermanstadt och Balgrad.

1442 Ett stort turkiskt anfall, som stoppas av styrkor ledda av Vlad Dracul

1443 Hunyadi besegrar Turkarna

1444, 14 april Cappadocius diableras av Augustus Giovanni

1446 Hunyadi utnämns till kung av Ungern

1446 Vlad Dracul förråds av turkarna och de tar hans söner Vlad och Radu till fånga.

1448 Vlad (Tepes) Dracula tar tronen över Wallachia åt Turkarna, men fråntas den efter 2 månader. Han passar på att gömma sig ett tag och bygga en armé av legoknektar, zigenare och stråtrövare. Han använder sedan denna armé för att slå tillbaka mot Turkarna. Han allierar sig även med Hunyadi.

1450 Rafael de Corazon håller sitt berömda tal som leder till Camarillan och Traditionen med Maskeraden.

1453 Hunyadi utnämner officiellt Dracula som härskare över Wallachia

1453 Myca Vykos flyr Constntinopel och tar sig till Transylvanien

1456 Hunyadi dör efter ett slag mot Turkarna i Belgrad.

1457 Dracula rensar sitt rike. Han börjar med att driva ut Saxarna ur hans rike. Först stormar han Bistriz och bränner alla hus som tillhör saxare. Sen ger han sig på Brasu och Sibiu då deras borgmästare är av Danesti ätt. Siktar även in sig på Tzimisce vampyrer.

1458 The Malleus Maleficerum (Häxhammaren) ges ut. Inkvisationen tar nya tag.

1459 Draculas fiender omfamnar hans värsta mortalmotståndare, Dan III. I gensvar börjar Dracula bränna hela städer och kyrkor för att få tag på Vampyrerna som gömmer sig där inne.

1460 Dan III kontrar mot Dracula och slår till mot hans utposter. Men till slut fångas Dan av Dracula, som dricker hans blod innan han dödar honom. Draculas blodstörst startar…

1461 Kontaninopel tas över av Muslimska turkar. Dracula är där men tvingas fly.

1462 Draculas fru tar sitt liv för att inte fångas av stormande Turkar. Dracula blir så arg att han pålar 20.000 turkiska soldater som han hade som fångar. Ungerns kung förhandlar sedan med Turkarna och som resultat av detta fänglas Vlad.

1465 Goratrix och hans anhängare går med i Sabbaten. Tremere lägger the Traitors Curse på dem.

1470 Radu släpper helt om Bistriz.

1471 Vlad släpps ur fängelse. Tillsammans med Prins Stephan Bathory tar han åter herraväldet över Transylvanien.

1479 Vlad Dracula dör officiellt i strid mot Turkarna. Hans huvud skickas ner till Constantinopel för att visas upp för sultanen. Det hela är en fejk dock. En ghoul hade skapats för att likna Dracula.

1486 Grundare av kommande Camarillan håller sitt första stora möte.

1492 Amerika hittas av Columbus

1493, 23 Oct Convension of Throns hålls. Anarkistupproret avslutas och Assamites förbannas av klan Tremere så de inte kan diablera.

1495 Dracula omfamnas av Lambach och diablerar strax efter Tabak. Han fångade dem båda då de försökte storma hans domän.

1500 Sabbaten attackeras hårt av Camarillan genom hela Europa. Sabbaten samlar därför alla sina trupper i Spanien och Transylvanien och tar över nästan helt där istället

1506 Christopher Columbus dör.

1512 Dracula dödar Arnulf

1514 Stort bondeuppror mot Maygars. Sabbaten stöder dem mot Camarillan. Men turkarna (och assamites) utnyttjar detta till att slå till hårt mot Transylvanien. Både Sabbaten och Camarillan får stora förluster

1519 Leonardo Da Vinci dör.

1520 Tremeres börjar flytta sitt huvudchantry från Ceoris till Wien, flytten tar dock nästan 10 år.

1526 Turkarna tar över nästan hela Ungern. Transylvanien saknar krigsförare och tvingas underkasta sig turkisk styre.

1528 Hardestadt och Raphael de Corazon sluter ett avtal med Giovanni’s om att de ska hålla sig neutrala mellan Camarilla och Sabbat.

1529 Turkarna rör sig vidare mot Wien, men slås tillbaka till Transylvanien.

1540 Nicolaus Kopernikus lägger fram ett förslag om att jorden inte är universums mittpunkt utan att vi snurrar runt jorden. Han låter dock en av hans studenter offentliggöra det då han själv inte vågar. Studenten bränns på bål för detta påstående.

1541 Ferdinand av Habsburg försöker ta över Ungerska tronen. Turkarna svarar genom att ta över Budapest

1560 Ventrues i Transylvanien bygger upp en ny taktik i styret av städer genom att ha makten uppdelad på många personer, vilket försvårar mycket för Sabbaten att slå ut deras makthavare. Detta sprids snabbt runt om Europa.

1566 Den Turkiska Sultanen bestämmer att alla Prinsar i Ungern måste godkännas av honom.

1588 Den spanska armadan angriper England, men får storstryk.

1595 Michael the Brave, en människa, bygger upp en allians mellan Transylvanien, Moldavien och Rumänien och slår tillbaka Turkarna. Ventrues ser sin chans att slå tillbaka Turkarna och ger Michael full support.

1599 Michael the Brave styr nu över alla tre områdena. Ventrues har tagit över nästan allt. Tremeres anser att Ventrues har stängt ut dem med flit och börjar arbeta för att få Wien-födda ledare in i Transylvanien. Samtidigt planerar Assamites hämnd. Ventrues själva börjar slåss inbördes om den ny makten.

1600 Sabbaten ser sig besegrade i nästan alla Europeiska områden. De Transylvaniska medlemmarna ur Sabbaten flyr till Norden, Den spanska Sabbaten flyr till Amerika.

1601 Michael the Brave dödas av Germansk assassin. 50 år av fullständig kaos utbryter där ingen lyckas ta makten.

1616 William Shakespear dör.

1632 Inkvisationen ställer Galileo Galilei inför rätta för kätteri,

1642 Det engelska inbördeskriget startar

1650 Sabbaten skickar fler unga vampyrer till Amerika för att förstärka sina trupper mot Camarillan där.

1659 Turkarna lyckas bäst med att samla ihop sina arméer och tar återigen över Transylvanien.

1659 Brujahn Georghe Carciun påstår sig vara Guds utsände och startar ett bondeuppror mot Turkarna. Det hela slutar i fiasko och Turkarna stärker sitt försvar.

1660 Turkarna beslutar sig en gång för alla att ta över Wien och bygger fram till 1683 upp trupper i Transylvanien.

1666 London brinner.