Itzak Steinberg

Itzak Steinberg är rabbi i den judiska församlingen i Josef Bismarcks hemkvarter i Queens. Itzak och Josef har ett mörkt förflutet som Josef än så länge inte har velat tala om.

Robert och Anthony sökte upp Itzak Steinberg efter att Josef fått reda på att hans mor Trudi Bismarck blev presenterad för Charles Crown av Steinberg. Trudi var oförmögen att få barn och Itzak erbjöd henne att få ett barn med Crowns hjälp. Sonen blev Josef.

I mötet med Itzak hotade han Anthony och Robert att de skulle råka illa ut ifall de inte lät honom vara ifred.

Beskrivning: Itzak är en judisk äldre man med grått skägg, hårflätor och ortodox judiska kläder i form av svart kostym, svart rock och hatt.

Händelse:
13:e Sep 2008 – Anthony, Cesar och Art skulle gå ner och söka efter John Adams tempel nere i kloakerna. När vi väl kom ner så står Itzak där nere med sin näst intill tre meter höga Golem och pratar med John. Itzak och Crowns Sällskap har allierat sig med Serafernas Ordern och Viktor Volkov vad gällande de insekts liknande bestarna.

Vad som händer några minuter senare är att Itzak och Anthony går ut och pratar i enrum då också Anthony skjuter Itzak i ryggen med två skott. Itzaks golem tar då hans ”döda” kropp och flyr.