Rostkyrkan

Enligt Rostbröderna var korpen som ledde människorna till Ravland av järn och ormen av trä – gåvor till människan att tillverka redskap och vapen av för att dominera sin omvärld. Rostbröderna kallar faderguden för Rost och hans maka för Heme. De tillber rostiga beläten och grova trästoder som representerar gudarna.

Järngardets riddarorden, kyrkans väpnade gren, är direkt underställd rostfursten Kartorda. Riddarna rider inte sällan på demonomvandlade
djur. De strider mot orcher och andra fiender men utför även straffexpeditioner mot misshagliga byar.

Rostbröderna accepterar men föraktar Ormkyrkan, medan korpdyrkare aktivt förföljs, pinas och avrättas.