Känna magi

✥ NIVÅ 1
✥ RÄCKVIDD: KORT
✥ INGREDIENS: Slagruta

Är du magiker eller druid märker du i vanliga
fall automatiskt när någon annan använder
magi inom KORT avstånd, eller om ett föremål
du finner är laddat med magisk kraft.
Vill du veta närmare vilken sorts magi det
rör sig om måste kasta besvärjelsen KÄNNA
MAGI. Användning av denna besvärjelse krävs
också för att upptäcka magi som är DOLD.