1181, den 13:e Ungsommar – Attacken mot Fiskelägret

Gruppen passerar genom en skog, hittar där på en några Svartalfer som håller på att jaga en björn. Svartalferna lyckas, men äventyrargruppen överfaller dem och tar björnens kropp. De fortsätter sedan vidare tills de kommer tillbaka till Dårforsens mynning där forsen går samman med floden Nejdaren och som bildar en gemensam fortsättning österut som då kallas för Tvärfloden. Där ligger även ett övergivet fiskarläger.

Lite senare ser de två båtar kommer uppströms längst Tvärfloden, det är totalt 13 personer, varav minst två verkar allvarligt skadade. Det är en grupp som kallar sig Flodråttorna och som leds av Tyre Gråhake.

Under natten attackeras de av ett stort antal reptilfolk men tillsammans med flodråttorna lyckas gruppen försvara sig relativt bra. Sju stycken av Flodråttorna stryker dock med.

Långt senare får våra äventyrare veta att det var Flodråttorna som attackerade reptilfolket först och drog därmed på sig dessas vrede. Detta innebär att i reptilfolkets i stammen Grönstens ögon är nu våra äventyrare rykte lika illa som mordiska stråtrövare.