212 – Duellen

Ni hör vapenskrammel och vilda bröl blandat med stridssång. På vägen fäktas en orch mot en tatuerad alv. De gör utfall och parader utan att lyckas träffa varandra och stannar då och då för att slunga okvädningar mot varandra.

Den vandrande savristaren och alven Heldemin har länge sökt närma sig orchklanen Roka för att studera deras seder och försöka förstå dem. Sedan hon blev bekant med den tillbakadragne orchsmeden Alachran och upptäckt
dennes starka röst har hon fått idén att de två ska öva in ett dramatiskt teaterstycke och tillsammans uppföra det både bland orcher och alver. Eftersom deras vänskap är kontroversiell övar de långt ute i skogen.