Skada

Livet som kringströvande äventyrare är hårt och riskabelt. Belöningen kan bli stor, men det enda du vet med säkerhet är att du kommer att drabbas av allehanda skador på vägen. Skada kan ta många olika former, och sänker en av
dina fyra grundegenskaper.

SKADA PÅ STY: Blödande sår, krossade ben och smärta. Det är den vanligaste typen av skada. Om det inte uttryckligen står något annat är
skadan på STY. Din kropp är slagen sanslös. Slå för en kritisk skada på tabellen för den typ av skada du tagit (sid 190-194). Om du inte är död kan du KRYPA och prata korthugget, men inte utföra någon annan handling och inte slå för några färdigheter.

SKADA PÅ SMI: Trötthet och fysisk överansträngning. Du kollapsar av utmattning. Du orkar bara KRYPA och prata korthugget. Du kan inte utföra någon annan handling och inte slå för några färdigheter.

SKADA PÅ INT: Skräck, panik, förvirring och missförstånd. Du blir lamslagen av skräck eller förvirring. Slå för en kritisk skada på tabellen för skräck (sid 193). Om du är vid medvetande kan du SPRINGA till en säker plats, men inte utföra andra handlingar och inte slå för några färdigheter.

SKADA PÅ KAR: Cynism, misstro och känslokyla. Du bryter ihop av bedrövelse eller självömkan. Välj mellan att få ett våldsamt utbrott och slå sönder allt omkring dig, eller dra dig undan från allt och alla. I vilket fall är du okontaktbar tills du kommit på fötter igen.

Kritiska skador

  • Kritisk skada mot Styrka – Huggvapen, Stickvapen, Krossvapen
  • Kritisk skada mot Smidighet
  • Kritisk skada mot Intelligens – Skräcktabell
  • Kritisk skada mot Karisma

Döden

Om din kritiska skada betecknas som DÖDLIG i tabellen måste någon lyckas ge dig första hjälpen genom ett lyckat slag för LÄKEKONST – annars dör du när tidsfristen har löpt ut. Om du återhämtar GE-poäng innan du dör kan du
försöka vårda dig själv – men med en modifikation –2. Varje person som försöker vårda dig får bara en chans att lyckas.

Omedelbar död

Notera att det finns ett fåtal kritiska skador i tabellerna som dödar dig
direkt. Om du slår någon av dessa drar du din sista suck i Det glömda landet. Dags att skapa en ny rollperson!