Skapa karaktär

Karaktären

Du är ingen hjälte. Du kämpar inte för att skydda riket eller för att sätta den rättmätige kungen på tronen. Du söker bland ruinerna efter skatter, du hjälper den som hjälper dig, du ristar ditt eget märke på Det glömda landet, eller Ravland som det en gång kallades. Ditt öde är inte förutbestämt. Du väljer själv vilken väg du ska gå. Du är en äventyrare

Släkte

Som rollperson kan du välja mellan sju olika släkten att spela: människa, alv, halvalv, dvärg, halvling, vargfolk och orch. Människor är det vanligaste släktet, men du väljer fritt vad du vill spela. Ha gärna en dialog med resten av spelgruppen och diskutera era val och dess effekter på er grupp.  Alla raser fungerar inte lika bra med varandra, och kanske är det just den typen av konflikt ni vill ha?

Yrken

Nästa steg är att ge din rollperson ett yrke. Alla rollpersoner är äventyrare, men du har också en historia och har lärt dig ett och annat innan spelet börjar. Yrket avgör vilken inriktning du har och det påverkar en mängd olika saker i spelet, exempelvis dina grundegenskaper. Varje yrke erbjuder också ett antal kraftfulla yrkestalanger, som är unika för ditt yrke och som andra rollpersoner inte kan lära sig. Ditt yrke avgör även vilka ägodelar du inleder spelet med. Det finns åtta yrken att välja bland och de beskrivs på följande sidor. Varje släkte anger några typiska yrken för släktet, men du är fri att välja vilket yrke du vill.

Ålder

Nästa steg är att välja din ålder. Många äventyrare lämnar sin by i ung ålder, men nöden har ingen lag och det händer att även äldre individer tvingas ut på jakt efter rikedomar i ruinerna. Ålder indelas i tre nivåer: ung, medelålders och gammal. Du väljer din ålder fritt. Anteckna ditt val på ditt rollformulär. Ditt val av åldersnivå påverkar dina grundegenskaper, dina färdigheter, dina talanger och ditt rykte. Läs mer om dessa nedan. Alver åldras inte i normal mening. Speltekniskt räknas de alla som medelålders.

 • Ung – 15 poäng till Grundegenskaper
 • Medelålders – 14 poäng
 • Gammal – 13 poäng

Grundegenskaper

Din äventyrare har fyra grundegenskaper som visar dina grundläggande fysiska och mentala förutsättningar. Dina grundegenskaper används dels när du slår tärningar för att utföra handlingar i spelet, dels för att avgöra hur mycket elände av olika slag du tål innan du blir bruten.

STARTVÄRDEN: När du skapar din rollperson får du sätta ut ett antal poäng på de fyra grundegenskaperna. Hur många poäng du får sätta ut avgörs av din ålder – se tabellen ovan. Du får sätta minst 2 och maximalt 4 på alla grundegenskaper. Du får dock sätta upp till 5 på den som anges som ”bästa grundegenskap” för ditt släkte eller ditt yrke. Om samma grundegenskap anges av både släktet och yrket kan du sätta upp till 6 i denna grundegenskap.

Färdigheter

Dina färdigheter är inlärd kunskap och erfarenhet du har fått under ditt liv som äventyrare eller innan dess. Dessa är viktiga, då de tillsammans med grundegenskaperna avgör hur effektivt du kan utföra olika handlingar i spelet. Det finns totalt 16 olika färdigheter och de beskrivs alla i detalj i nästa kapitel. Din skicklighet i en färdighet mäts i färdighetsvärde, förkortat FV, på en skala från 0 till 5. Ju högre FV desto bättre.

UTAN FV: Du kan alltid slå för en färdighet även om du saknar FV i den – då använder du bara den relaterade grundegenskapen för färdigheten i fråga.

STARTVÄRDEN: Vid spelstart får du dela ut ett antal poäng på dina färdigheter. Hur många poäng du har att dela ut beror på din ålder, se tabellen under. I de färdigheter som anges vid ditt yrke kan du börja spelet med högst FV 3. I övriga färdigheter kan du börja spelet med högst FV 1. I övrigt är fördelningen fri.

 • Ung – 8 FV Poäng
 • Medelålders – 10 FV
 • Gammal – 12 FV

En lista över alla färdigheter och den grundegenskap man använder tillsammans med respektive färdighet.

 • Styrkeprov (sty)
 • Uthållighet (sty)
 • Närkamp (sty)
 • Hantverk (sty)
 • Smyga (smi)
 • Fingerfärdighet (smi)
 • Rörlighet (smi)
 • Skytte (smi)
 • Speja (int)
 • Bildning (int)
 • Överlevnad (int)
 • Genomskåda (int)
 • Djurhantering (kar)
 • Läkekonst (kar)
 • Manipulera (kar)
 • Skaldekonst (kar)

Talanger

Talanger är knep, egenheter och förmågor som ger dig en liten fördel i spelet. De är mer nischade än färdigheterna och ger dig ett sätt att finjustera din rollperson.

Stolthet

Att vara äventyrare kräver ett särskilt sinnelag. Att lämna hem och familj och ge sig ut bland Rov & Ruiner kräver både mod och en övertygelse om att du är en individ utöver det vanliga. Denna självbild representeras i spelet av din stolthet – något specifikt om dig som du är extra stolt över. Det kan vara en egenskap, en händelse i ditt förflutna eller något annat.

Mörk Hemlighet

Alla rollpersoner i Rov & Ruiner har en historia. Många av de färgstarka individer som söker lyckan i ruinerna har en brokig bakgrund, full av faror och upplevelser. Du är en sådan individ. Du har upplevt något innan spelet börjar som fortfarande präglar eller hotar dig på något sätt, något som du helst håller dolt för andra. Detta kallas en mörk hemlighet.

Din och de andra rollpersonernas mörka hemligheter är främst ett verktyg för SL att väva historier med, men kan också påverka hur många erfarenhetspoäng du får efter ett spelmöte. Du kan hålla din mörka hemlighet dold från övriga spelare, men det är inte nödvändigt.