Rustningar, hjälmar och skydd

Rustning

Genom att klä dig i härdat läder, ringbrynja eller plåt kan du skydda din kropp mot skada. Se listan över rustningar här intill. Rustningar skyddar bara mot skada på STY, och ger inget skydd mot skada som du orsakar dig själv när
du pressar ett tärningsslag.

Effekten av rustning avgörs av skyddsvärdet. När du tar skada från en fysisk attack rullar du ett antal redskapstärningar lika med skyddsvärdet.

För varje x du slår minskar skadan med ett.
Slaget är ingen handling och kan inte pressas.

Om någon skada tränger igenom rustningen kan dess skyddsvärde minska. För varje Bane (1) du slår minskar skyddsvärdet med 1, men om rustningen
absorberar all skada har Bane (1) ingen effekt.
Rustningar kan repareras av en SMED eller GARVARE.
Naturligt skydd skadas inte på detta sätt.

Hjälmar

Du kan bara bära en rustning åt gången, men du kan kombinera en rustning med en hjälm. Addera då hjälmens skyddsvärde till rustningen innan du slår. Om rustningen tar skada får du välja om det är kroppsrustningens
eller hjälmens skyddsvärde som sänks.

Alla hjälmar har en extra effekt: Om du drabbas av den kritiska skadan 65 för huggvapen, 64 för stickvapen eller 64–66 för krosskada, ska du slå ett antal redskapstärningar lika med hjälmens skyddsvärde. Slår du en
eller flera Framgångar (6:or) ändras den kritiska skadan till
11–12 för krosskada i stället. Detta sänker dock direkt hjälmens skyddsvärde till noll.

Sköldar

Att bära sköld är också mycket praktiskt i närkamp. Du kan PARERA attacker med den, men också använda den till att KNUFFA omkull fiender.

Parera

Du blockerar fiendens attack med ditt vapen eller sköld. Reaktiv handling. Kräver att du har en sköld eller ett vapen i din hand. Slå för NÄRKAMP och sköldens eller vapnets redskapsbonus. Om du parerar med ett vapen som saknar egenskapen PARERANDE får du –2 på slaget. Om du har sköld får du +2 på att PARERA mot en STÖT, annars får du –2 vid PARAD mot STÖT. Varje Framgång (6) du slår eliminerar en Framgång (6) som angriparen slår i samma steg. Överskjutande Framgång (6) har ingen effekt.

 

Skydd

När fiender skjuter mot dig kan det rädda ditt liv att ta skydd bakom något – helst något hårt. Att ta skydd bakom något räknas som en kort handling. Skydd har ett skyddsvärde och fungerar exakt som rustning – men hjälper bara mot avståndsattacker. Skydd kan ta skada och degraderas precis som rustningar. Skydd kan kombineras med rustning – slå först för skyddet, sedan för rustningen.