Åldra

✥✥ NIVÅ 3
✥✥ RÄCKVIDD: Armslängd
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Skalp av vitt hår
Du kan öka en levande persons åldrande till en
extrem hastighet. Offret åldras direkt 10 år per
effektgrad. Om offret därmed byter ålderskategori
(sid 29) förlorar han permanent en poäng i
valfri grundegenskap. Den som åldras bortom
dubbla högsta åldern för medelålders (till exempel
100 för en människa) gammal ålder skrumpnar
ihop och avlider av ålder. Besvärjelsen har
ingen effekt på alver och monster.