Terror

✥✥ NIVÅ 3
✥✥ RÄCKVIDD: Kort
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Dödskalle
Du kan ingjuta en fruktansvärd, outhärdlig
skräck hos ditt offer, som översvämmas av inre
bilder av sin egen förgänglighet och död. Offret
tar skada på INT och KAR lika med effektgraden.
Besvärjelsen fungerar inte på monster.