Suga liv

✥✥ NIVÅ 3, RITUAL
✥✥ RÄCKVIDD: Kort
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Ett levande djur

Du kan suga livsenergi ur levande växter och
smådjur omkring dig. Du vinner ett antal kraftpoäng lika med dubbla effektgraden.
Besvärjelsen kan bara användas i en miljö
där det finns växtlighet, alltså inte inomhus
eller på en kal berghäll. När du utför ritualen
dödas alla djur och växter inom NÄRA
avstånd från dig, alltså i samma zon där du
befinner dig. Det gäller även människor och
andra släkten.