Hejda

✥✥ NIVÅ 2, KRAFTORD
✥✥ RÄCKVIDD: Nära
✥✥ VARAKTIGHET: En runda

Du kan uppmana en SLP att avstå från en
handling som hon annars skulle ha utfört. Det
måste vara en diskret handling, av en typ som
man kan glömma av ren tankspriddhet. Typexempel
är att en vakt släpper förbi RP:n utan
att kontrollera vem det är, eller att en person
glömmer sina nycklar på ett bord. Besvärjelsen
kan inte användas i strid.