521 – Vägspärren

Den smala stigen vindlar fram längs med sidan
av berget. När ni kommer förbi en krök ser ni ett
pass där branta klippor reser sig på båda sidor om
stigen. Någon har lagt en vagn på sidan så att den
blockerar stigen, och fyllt på med tunnor och sandsäckar.
Ni ser inga rörelser och hör inga ljud. Det
finns ingen väg runt.

Dvärgen Guntermann har bestämt sig för att
ersätta inkomsterna från sin sinande gruva
med ”skatt” från karavaner och andra resande.
Han har låtit sätta upp ett antal vägspärrar
i bergen. Väggspärren bevakas av tre
dvärgar. Blir de anfallna kommer de att blåsa
i ett horn och inom T6 stridsrundor dyker
ytterligare tre dvärgar upp. Vill rollpersonerna
passera utan strid måste de betala 3 silver
per person.

DVÄRGKRIGARE

STY 4, SMI 3, INT 2, KAR 2
FÄRDIGHETER: Närkamp 3, Rörlighet 2,
Skytte 3, Genomskåda 4
UTRUSTNING: Stridsyxa, nitläder, armborst