Sägnen om Vädersten

För många mansåldrar sedan beslöt den grymme
kung Algarod sig för att fortsätta kriget mot
Ravland i norr. Han sökte utvidga sitt rike genom
att leda en här över bergen mot Ravland
där han stupade i strid mot besvärjaren Zygofers
demonhorder, i striden försvann även den
kungliga spiran Nekhaka som en del menade
var källan till hans makt. Så kraftigt brann
emellertid kungens håg att han vägrade dö och
länge höll stånd i fästet Vädersten. Legenden
förtalte att Algarod en dag åter skulle marschera
ut för återta spiran Nekhaka och slutföra
erövringen av Ravland. Men en dag bröts förbannelsen
och kung Algarod och hans mannar
gick till sist in i den yttersta vilan. Man viskar
att Algarods krigskassa finns kvar i Vädersten,
ständigt vaktad av gastar och besvärjarens bestar.