Sägnen om Korpehåla

Hördes första gången från: Gycklargillet i Moldträsk

Det sägs att dvärgarna bröt all blåmarmor som fanns att skörda i Korpehåla stenbrott och sedan lämnade platsen, varpå resarna flyttade in. Säkert är att man under varje fullmåne hör ett larm ur den jättelika stengrytan, ett oväsen som skrämmer djur på flykten milsvida omkring. Ingen med vettet i behåll närmar sig Korpehåla medan resarna håller vildgille.