Fördärv – Arketyper

Primära och sekundära arketyper

Vid skapandet av en karaktär, så får du först välja en av sex arketyper baserade på vilka Grundegenskaper som du vill prioritera. Varje arketyp ger dig en uppsättning kompetenser. Dessa finns i nivåer från 1 till 3, där 1 är en nybörjare, 2 är en yrkeserfaren person och 3 är en specialist på sitt område. 

  • Influenser (Karisma)
  • Helare (Karisma)
  • Mystiker (Intelligens)
  • Nörd (Intelligens)
  • Råskinn (Motorik)
  • Rättskipare (Motorik)

Du väljer en primär arketyp vid start, när denna nått minst nivå 2 i kompetens kan du välja att skaffa en sekundär arketyp. När någon av dessa två arketypers kompetenser når nivå 3 (Bara en av arketyperna kan nå denna nivå, den andra arketypen begränsas därmed till max nivå 2 i sin kompetens), så öppnar du upp den tredje uppsättningen Kompetenser, ditt yrke

Dessa arketyper ger dig några enklare kompetenser, vilket är detsamma som yrkesförmågor, men arketyperna används främst för guida dig in till ditt framtida yrke.