Fördärv – Kompetenser & Yrken

Varje arketyp ger dig en uppsättning kompetenser. Dessa finns i nivåer från 1 till 3, där 1 är en nybörjare, 2 är en yrkeserfaren person och 3 är en specialist på sitt område. 

Du väljer en primär arketyp vid start, när denna nått minst nivå 2 kan du välja sedan skaffa en sekundär arketyp. När någon av dessa två kompetenser når nivå 3 (Bara en av dem kan ni denna nivå, den andra arketypen begränsas därmed till max nivå 2), så öppnar du upp den tredje uppsättningen Kompetenser, ditt yrke.

Ditt yrke

Genom den kombination av kompetenser du valt tidigare, får du slutligen fram ditt faktiska yrke. Du kommer utifrån detta få en specifik yrkeskompetens. Detta är det yrke du främst är anpassad för och kanske något du sysslar med vardagligen men det behöver inte vara något faktiskt yrke du jobbar med. Du kanske har fullt upp med att vara äventyrare i den fördärvade världen, eller bara håller låg profil inom något annat yrke.

 

Primär arketyp Sekundär arketyp = Ditt yrke
Influenser Helare Artist
Influenser Mystiker Konstnär
Influenser Nörd Månglare
Influenser Råskinn Anarkist (Terrorist, Mobbare)?
Influenser Rättskipare Ledare (Officier, Politiker)
Helare Influenser Psykolog?
Helare Mystiker Apotekare
Helare Nörd Läkare (Doktor)
Helare Råskinn Bonde
Helare Rättskipare Csi (Obducent)
Mystiker Influenser Siare (Nåjd)
Mystiker Helare Präst (Shaman)
Mystiker Nörd Skannare
Mystiker Råskinn Häxdoktor
Mystiker Rättskipare Exorcist
Nörd Influenser Lärare?
Nörd Helare Mekaniker
Nörd Mystiker Uppfinnare
Nörd Råskinn Hacker
Nörd Rättskipare Utredare
Råskinn Influenser Gängledare (Gladiator)
Råskinn Helare Lönnmördare
Råskinn Mystiker Kultist (Kannibal, Kättare)
Råskinn Nörd Zonstrykare (Stråtrövare)
Råskinn Rättskipare Huligan (Gängmedlem, Thug)
Rättsskipare Influenser Mentor (Sensai)
Rättsskipare Mystiker
Rättsskipare Nörd Hantverkare
Rättsskipare Råskinn Väktare (Polis, Livvakt)
Rättsskipare Helare Samuraj