ODLING

För svampar, betor eller muterade former
av forntidens grödor. Gör bristen på
krubb i Arken något mindre skriande.
UN-krav: Inga
Slå för: kämpa på eller känna zonen
Arbetspoäng: 3 x rp
UN-bonus: Krubb + 3T6