Dirt shark

Denna muterade best liknar sin havslevande kusin men har förmågan att glida
fram genom sand och lös jord. Landhajen är brunspräcklig till svart i färgen, saknar ögon men ser istället med ljudsignaler som känsliga mutanter ofta kan snappa upp. Större landhajar blir uppemot tio meter långa och sätter i sig allt som kommer i deras väg.

Grundegenskaper: STY 6, KYL 3.
Färdigheter: Slåss FV 4, Ta krafttag FV
3, Smyga FV 4 (under jord), Fly FV 3
(under jord).
Pansar: 4
Vapen: Bett (vapenskada 2).

Smygattack: Landhajen anfaller vanligen underifrån genom en smygattack. Den tar sats genom marken och kan förflytta sig från kort avstånd och angripa sitt mål i samma runda. Slå smyga för landhajen – om slaget lyckas får hajen en frirunda. Väl uppe på marken rör sig landhajen normalt.

Dykning: En landhaj i ytläge kan dyka ner under jord igen. Det räknas som en handling. I rundan därefter kan den återigen göra en smygattack – trots att offren är beredda på attacken är det näst intill omöjligt att veta var hajen ska slå till.

Underminera: Genom sin förmåga att snabbt förflytta jord och sand kan landhajen underminera stenar, klippor, murar och byggnader som dess offer tar skydd på. Om hajen klarar ett slag för ta krafttag rasar objektet samman. Ett försök får göras per runda (räknas som en handling).

Vatten: Landhajen kan inte andas vatten
varför ett listigt byte kan ta skydd genom
att ta sig ner i närmaste vattendrag eller
ut i sankmark.