Färdigheter

Efter grundegenskaperna så finns det sedan ett antal färdigheter. Färdigheterna som din karaktär har, är den samlade erfarenhet och kunskap som hen samlat under sitt liv före äventyren börjat. 

Under karaktärsskapandet får du placera ut 10 poäng på de de tio allmänna Färdigheter du tycker passar bra på din karaktär. Du får fördela dem som du vill, men inte fler än tre poäng i samma Färdighet från början. En färdighet kan höjas med Erf senare, till ett maxtak på fem poäng. 

När man ska slå ett tärningsslag använder man oftast en kombination av en grundegenskap och en färdighet, genom att räkna samman summan av dessa två, och slå lika många 10-sidiga tärningar som den summan. Du kan använda en allmän färdighet även om du har FV 0 i den. Då slår man helt enkelt bara lika många tärningar som man har i lämplig Grundegenskap. 

I detta spel är inte färdigheterna bundna till några specifika grundegenskaper, utan kan användas på olika sätt. Låt spelarna själva föreslå vad de vill kombinera genom att beskriva hur de försöker utföra handlingen. SL har dock sista ordet. Under varje färdighet i listan nedan finns det mer ingående beskrivningar och förslag på hur färdigheterna kan användas. 

De färdigheter som finns är: 

  • Bildning – Kunskap, Minne, Identifiera
  • Hantverk – Skapa, Laga, Bygga
  • Manipulera – Charma, Ljuga, Beordra, Köpslå, Muta
  • Närstrid – Slåss med eller utan närstridsvapen
  • Rörlighet – Hoppa, klättra, undvika att bli träffad
  • Precision – Skjuta på saker, Kasta på saker, Fingerfärdighet, Listighet?
  • Smyga – Hålla sig dold, gömma sig, förfölja någon, Göra något diskret så ingen annan ser.
  • Varseblivning – Uppmärksamhet, Iakttagelseförmåga, Genomskåda, Hitta mat, Empati
  • Viljestyrka – Används till att motstå sociala eller mentala attacker, kan även användas med Fysisk för kraftansträngningar och uthärda smärta.
  • Vårda – Första hjälpen, trösta, sköta om.