Planeten Tellus II

Den andra jorden. Den planet som detta spel utspelar sig på. Vid en första anblick har den stora likheter med det jordklot mänskligheten lämnade bakom sig. Men kommer man närmare finns det en hel del skillnader. Det första som bör noteras, är att Tellus II är cirka 1/4 av storleken som Jorden var. Man uppskattar ytans storlek till att vara ca 10.000 kilometer i omkrets, vilket är ungefär samma storlek som Jordens måne var.

Den stora vita ytan i norr är inte is och snö, utan den stora kristallöknen the Great White. Denna plats har likt jorden en magnetisk egenskap som påverkar kompasser, och har därför fått ärva riktningen, även om den tekniskt sett är den punkt som är mest riktad mot de fyra solarna.
Mer om detta under avsnittet Geografi.

Planeten Tellus axel pekar även den rakt mot de två största solarna och planeten har därför inte regelbundna årstider så som Jorden hade. Årstider beror mer de två mindre solarna, och flera andra himlakroppar som stundvis täcker delar av solljuset.