Fördärv – Fördelar

 

Människors fördelar – Blodsband

”Människorna” på Tellus II är avkommor till de familjer som en gång lämnade jorden. De är väldigt stolta över detta och använder ofta släkt och familjer som sitt kontaktnät.

Kloners fördelar

Kloners klassförmåga är lite annorlunda än de andras. Deras förmåga består av att deras DNA är så pass städat och manipulerat, att de dels får +1 poäng att sätta ut på Grundegenskaper från början (ja, det innebär att de kan höja över taket på fem och därmed ha sex poäng i en grundegenskap). De har även ett naturligt skydd mot sjukdomar, gifter, strålning och till och med Morf. Fade drabbar dem dock lika mycket som andra varelser.

Mutanter och Muterade Djurs fördelar – Mutationer

Mutationer finns det många, men svårare att kontrollera. Under skapandet av en ny mutant gäller följande: Som mutant får du slumpa fram två mutationer på nivå 1, eller välja EN valfri mutation på nivå 1.

Cyborgs fördelar – Cybernetik

Cybernetik är kraftfull maskinförstärkning av människor. Det ger en möjlighet att bli nästan lika kraftfull som en mutant, men med mer kontroll över processen. Dock kostar det rejält mycket och de flesta Cyborgs är skyldiga enorma summor som bör betalas tillbaka innan någon kommer och tar tillbaka inplantatet…  utan bedövning.

Robotars fördelar – Moduler

Robotar får två moduler från början, beroende på vilken typ av robot de varit tidigare.