Fördärv – Strid

Ett kapitel om strid, vapen, rustningar, men även skador och trauman och hur dessa kan läkas. 

När man förlorat alla sina poäng i en grundegenskap, så får man ett trauma. Det kan vara ett fysiskt trauma i form av en allvarlig skada, en psykiskt trauma så som skräck, eller ett känslobaserat trauma som fyller dig med ångest. 

Vid trauma i Motorik, får man slå på kritiska skadetabellen

(Slå kroppsdel om det inte gjorts, och sedan hur allvarlig skadan är, där 1 är något som läker inom ett par dagar och 10 är en permanent effekt)

Vid trauma mot din Intelligens får du välja ett tillstånd:  Apati, Förvirring, Skräck, 

Vid trauma mot din Karisma får du välja ett tillstånd: Skam, Uppgivenhet, Vrede, Ångest

Dessa måste botas (genom rollspel) innan man kan återhämta den förlorade Egenskapspoängen. Får man 0 i sin Grundegenskap och redan har ett tillstånd, får man ännu ett tillstånd, och slår mot respektive tabell.


Manöver och Handling

I strid har du under varje runda två saker du kan göra
En handling och en manöver

En manöver är någon slags förflyttning, dra ett vapen, ladda om ett vapen, ta skydd bakom något.

En handling är att med eller utan ett vapen anfalla någon, försöka distrahera dem, eller aktivera en fördel så som en mutation.

 


Attack och Försvar

Spelaren slår antingen för ett anfall eller för ett försvar.

Svårighetsgraden beror på omständigheterna:

6 – Fienden är närmast försvarslös eller är ovetandes om din attack.
Fienden har inga vapen eller i kraftigt underläge.

7 – Standard svårighetsgrad. Ni har likvärdiga vapen, fienden har inte så mycket rustning på sig och står rakt framför dig.

8 – Fienden är delvis dold, har del rustning eller befinner sig på rätt stort avstånd, två fiender mot en spelarkaraktär, fienden är aningen bättre utrustad eller skickligare krigare.

9 – Fienden har övertaget, är rejält bepansrad eller bakom ett vältäckande skydd, tre mot en, Fienden är överlägset bättre i både stridskonst och utrustning.

10 – Du ligger i kraftigt underläge, omringad av fiender, fienden är en stridsmaskin och du är beväpnad med en ihoprullad dagstidning.

 


Antal lyckade

Systemet bygger på att man med sina tärningar ska helst uppnå minst 3 lyckades resultat på den svårighetsgrad som SL gett dig inför slaget.  Får man inga lyckade, så har handlingen misslyckats.  Får man en eller två lyckade, så blir det inte riktigt som man tänkt sig, men någon typ av mindre framgång får man.

1 lyckad

 • Kass träff – Du träffar men orsakar ingen skada
  (Rispa, Studsar på rustning).
 • Dålig träff – Du träffar men gör bara liten (halv) skada. Dessutom tar vapnet skada och måste repareras innan du kan använde det igen.
  (Stor flisa lossnar, eller något låser sig i vapnet)
 • Dubbelträff – Du träffar ditt mål och gör normal skada, men blir själv också skadad.

2 lyckade

 • Slarvig träff – Du skadar ditt mål, men tar själv lite (halv) skada samtidigt.
  (Ni träffar varandra, min din träff var bättre, stressar vid omladdlning och klämmer sig)

 

3 Lyckade

 • Du lyckas med det du ville göra, du träffade motståndaren och undvek att själv bli träffad.

 

4+ Lyckade

Inte bara lyckades du med det du vill göra, du lyckades även…

 • Vinna respekt/fruktan/hat hos din motståndare.
 • Avväpna motståndaren
 • Få motståndaren att ramla omkull
 • Se till att få avstånd mellan dig och motståndaren så denne inte når att attackera dig tillbaka med närstridsattack.

Vapen

Ett tillhygge ger en eller flera bonustärningar till att träffa sin motståndare när du attackerar, medan en beväpnad motståndare ökar svårighetsgraden på att undvika attacken om du är försvararen.

Se vapenlistan för mer detaljer

Rustningar

En spelar-karaktärs rustning ger en chans till att skydda denne mot en attack. Avgör vart attacken träffade, och om du har rustning på den kroppsdelen får du slå tärningar motsvarande din rustningsvärde. Se tabell nedan.
En fiendes rustning ökar svårighetsgraden på en attack mot den. Se tabellen ovan.

 • Läder – 1-3 tärningar, svårighetsgrad 8
 • Härdad plast – 1-3 tärningar, svårighetsgrad 7
 • Metall – 1-3 tärningar, svårighetsgrad 6

Mentala och Sociala konflikter

Vid trauma mot din Intelligens får du välja ett tillstånd:  Apati, Förvirring, Skräck, 

Vid trauma mot din Karisma får du välja ett tillstånd: Skam, Uppgivenhet, Vrede, Ångest

Dessa måste botas (genom rollspel) innan man kan återhämta den förlorade Egenskapspoängen. Får man 0 i sin Grundegenskap och redan har ett tillstånd, får man ännu ett tillstånd, och slår mot respektive tabell.