MUSEUM

En utställning av föremål från den gamla
världen. Hit kan Folket gå för att lära sig
om forntidens samhälle.
UN-krav: Kultur 5
Slå för: förstå sig på
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Kultur + T6, Teknologi + T6