Streck 4153

En brutal blixtstorm drar in över zonen mitt i natten. Hällregnet piskar mot byggnader och tak. Blixten slår ner i … More

Streck 3526

Jobbig arbetsdag på återvinningen,  med en gammal undervattensfarkost som bärgats och Gruber vakandes som en hök över arbetslag Yngve. gruber … More