Lamslå

✥ NIVÅ 1
✥ RÄCKVIDD: KORT

Symbolens hypnotiserande kraft gör din fiende
handlingsförlamad.

Med effektgrad 1 förloraroffret sin korta handling i rundan, eller i nästa runda om han redan använt den.
Med effektgrad 2 förlorar offret sin långa handling.
Med effektgrad 3 förlorar offret båda sina handlingar,
och med effektgrad 4 förlorar han även alla eventuella bonushandlingar från talanger.

Besvärjelsen fungerar inte på monster.