Symbolism

Symbolismen använder runor, esoteriska tecken och symboler som är avbildningar av världens underliggande mönster. Magin utnyttjar de krafter som frigörs av ett vitt spektrum av lagar som tänjs, bryts eller förvrids av symbolernas inverkan. Symbolismens tecken kan ristas, ritas eller bara formas i
luften av magikerns händer. Oavsett vilket krävs minst en ledig hand.

Rita och rista

Då symbolism verkar genom tecken behövs inga ingredienser utöver symbolerna själva. Symboler som är ritade eller ristade på något räknas dock som ingredienser i spelteknisk mening, alltså att effektgraden ökar med ett. Att rita en symbol tar några minuter och kan alltså inte göras mitt i en strid. Att rista en symbol i sten tar ett kvartsdygn eller mer. Magikern väljer själv när symbolen ska användas och besvärjelsen aktiveras. En symbol fungerar bara en gång.

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3