Dödsmagi

Dödsmagin hämtar sin styrka från döda eller döende ting, förruttnelse och förstörelse. Därtill kan dödsmagiker dra kraft ur levande genom att förvrida och besmitta dem, vilket är orsaken till mycket av det hat och den fruktan deras svarta magi väcker. Själva ser sig nekromantikerna, som de också kallas, som sanningssökare och pionjärer, utforskare av livets och dödens sanna väsen.

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3