Anath

Name: Anath
Gender: Male
Born year:  (Embraced year: )
Family:

Virtue:
Vice:

Clan: Bezgraniczny, fd Salubri
Generation: 5th
Sire: Hrorsh
Childe(s): Julia Gorski, Magda Martwicowa
Haven:

ATTRIBUTES

PHYSICAL
Strenght
Dexterity
Stamina

SOCIAL
Charisma
Manipulation
Apperance

MENTAL
Perception
Intelligence
Wits

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:
Path of Humanity –

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

HISTORY/BACKGROUND

DERENGMENT

OTHER

Piotr

Fd Szlachta-ghoul åt Lalka, en uteliggare som tränades till att fungera som en spion. omfamnades av Gregori Gdanskiy på önskemål av Lalka.


Name
: Piotr
Gender: Male
Born year:   (Embraced year: 1647 )
Family:

Virtue:
Vice:

Clan: Bezgranicnzy
Generation: 11th
SireGregori Gdanskiy
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

PHYSICAL
Strenght 3
Dexterity 4
Stamina 3

SOCIAL
Charisma 2
Manipulation 3
Apperance 2

MENTAL
Perception 3
Intelligence 2
Wits 2

ABILITIES
Alertness 3
Athletics 2
Brawl 2
Dodge 2
Empathy 1
Intimidation
Leadership
Subterfuge 2

Animal Ken 1
Archery
Crafts 3
Etiquette
Legerdemain
Melee 1
Preformance 2
Ride
Stealth 2
Survival 2

Academics 1
Commerce 1
Investigation 2
Law
Linguistics
Medicine 2
Occult 2
Politics
Seneschal
Theology 1

OTHER TRAITS
Body Craft 2

DISCIPLINES
Auspex 1
Fortitude 3
Giltine 1
Vicissitude 1

BACKGROUNDS

MORALITY:
Path of Humanity 4

COMPOSURE:
2

WILLPOWER:
3

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

HISTORY/BACKGROUND

DERENGMENT

OTHER

Bezgraniczny

Blodlinjen Bezgraniczny (Bes-Grani-Shy – Polska för Obunden eller Evig) grundades 1 December, 1646 i Izy Drewno. Anath av klan Salubri, Chepas av klan Cappadocian och Jadviga av klan True Brujah gick samman och genom en ritual blandade de sitt blod och utvecklade denna blodslinje.

Ritualen funkar så att den som byter till blodslinjen, får ny kropp och därmed bryter alla blodsband och vinculium.

1 – 12th gen
2 – 11th gen
3-4 – 10th
5-6 – 9th
7-8 – 8 th
9 – 7th
10 – 6th

Rada Duodecim (De 12)

Efter detta skapade de tre följare var, genom att använda ritualen på villiga vampyrer av andra klaner. De tre grundarna går i god för tre medlemmar var. Dessa 9 är tillsammans med grundarna Rada Duodecim. Utifrån detta lades det även fram att ålder och generation inte gav högre fördelar inom blodslinjen. Istället utgår de ifrån att detta råd gemensamt beslutar om frågor som rör medlemmar i linjen.

Nya medlemmar som tagits upp måste ha en ”mentor” inom linjen som går i god för denne. Varje medlem får vara mentor till högst 3 andra, och är även ansvarig för de tre som denne tagit in.

Anath
– Hannah
– Julia
– Petri

Chepas
– Adam
– Gigori
– Kovac Malchovski

Jadviga
– Demetrius
– Lalka
– Liliana

 

Flaw: They see dead people! Messy crits och platser där slöjan mot dödsriket är tunn, får dem att se döda andar i området.

Clan Disciplines

  • Auspex
  • Giltine
  • Potence

 

Hagen von Heilbronn

Name: Hagen von Heilbronn
Gender: Male
Born year: 1399  (Embraced year: 1456)
Family:

Virtue:
Vice:

Clan: Tremere
Generation: 7th
Sire: Karl Schrekt
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

PHYSICAL
Strenght
Dexterity
Stamina

SOCIAL
Charisma
Manipulation
Apperance

MENTAL
Perception
Intelligence
Wits

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS
Status 4

MORALITY:
Path of Humanity –

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

HISTORY/BACKGROUND

DERENGMENT

OTHER

1646, 14 November – Den Fallna Ängeln

1646, 14 November – Den Fallna Ängelns krypta
Lalkas ghoul Eliaz (även kallad ”Mullvaden”) rapporterar att ingången till ”Den Fallna Ängelns” krypta har grävts fram så det går att ta sig in nu. Det är ett enormt klot av mystiskt stenmaterial, djupt nersjunken i träsket. Eliaz och Hedwigas ghouls har dock grävt fram en ingång och byggt upp skyddsvallar runt om för att hålla vattnet borta.

På Elysiumet The Dionysus hittar de även Reyes, en Sabbat Lasombra från Lublin, som sitter där och låtsas vara en genomresande. Han lämnar en gåva till Lalka, en visselpipa gjord av ett finger-ben. Ska enligt Reyes vara bra att ha om man har med Giovannis att göra.

Lady Hedwiga kallar till ett möte om vad ska göras härnäst. Lalka skickas ut för att kolla läget runt om kryptan, hon tar med sig Petri. Leonard som har lyckats smyga efter in på mötet, följer efter Lalka och Petri ut mot skogen men då de smiter genom en av de många gångar som Lalkas ghoul grävt, tappar han bort dem.

Väl framme vid kryptan så upptäcker de att de ändå är förföljda. Det visar sig vara Adam, som likt ett rovdjur vakar över området som om det vore hans revir. Lalka och Petri antar att det är bråttom, annars kommer Adam troligen attackera den som ligger i kryptan.

Lalka och Petri skyddar tillbaka och hämtar Hedwiga, Demetriouz och Reyes, som tydligen är bekant med Hedwiga också och satt i möte med henne när Lalka och Petri kom dit.

Gruppen skyndar ut till Kryptan, men denna gång lyckas Leonard smyga efter genom gångarna.

När de kommer fram så är kryptan öppen. Där inne står Adam, men tittar sig förvirrat omkring. Inne i kryptan så har bestens grepp om honom släppt.

Kryptan innehåller sex stycken stående stenkistor, enligt Reyes är det tjänarkistor. På golvet ligger också en mumifierad vampyr i torpor, troligen en nordman gissar dom utifrån hans klädsel och vapen.

Centrum av kryptan består av en enorm stenpelare, som i sin tur verkar skyddas av en magisk ritual. Innanför verkar ”den fallna ängeln” vila. Men inget verkar kunna skada pelaren. Med hjälp av Auspex lyckas de avgöra att det verkar behövas nån typ av rit för att öppna pelaren. Någon speciell typ av blod-blanding som ska målas i ett mönster i form av en tre-klöver….

Fortsättning följer…

1646, 13 November

Snön faller över Izy Drewno och nätterna är kalla och mörka. Detta gör att det blir allt svårare för stadens vampyrer att jaga om nätterna.

Petri som brukar köpa sitt sällskap av de prostituerade från horhuset Ogród Róz (Rosengården), märker att många av de prostituerade har försvunnit. Han får ”hjälp” gargoylen Leonard och den klanlösa Maria att kolla upp det. av Vid en närmare undersökning upptäcker de att dom som saknas är samma horor som de använde sig av för att göra sig av med Giovannis.

De hittar hororna till slut, de visar sig vara fångade i Lidias haven. Hon har fångat dem och hjärntvättat dem till passivitet och dessutom klätt ut dem till att likna vampyrer i staden.

Lidia gör ett obehagligt försök till att förföra Petri, men när han avvisar henne blir hon upprörd. Petri försöker fråga vad hon gjort med hororna, men hon pålar honom istället.

De andra har under tiden attackerats av en rånare, vilket har fått Leonard att hamna i frenzy och krossat rånarens ansikte.

 

Petris ghoul Florian har sett vad Lidia gjort och han springer och ber de andra om hjälp. Leonard flyger och pratar med Petris sire Sarazin. Sarazin använder kraften Presence till att tillkalla Lidia. Under tiden passar Leonard och Maria på att hämta Petri ur Lidias källare.

Petri söker upp Sarazin och Lidia, han kräver att få släppa de prostituerade fria, hon hotar honom till livet om han någonsin sätter sin fot eller skickar någon annan till hennes haven igen.

1646, 22 Okt

1646, 22 Okt – Nekromantikerna
Två Giovannis kommer till Izy Drewno, hävdar att de vill bosätta sig för att ”studera” på orten. Voivode von Salzburg tar motvilligt mot dem, men beordrar sedan tre ”neonater” till att skaffa fram bevis på att att Giovannis bryter mot Camarillans traditioner så att han får en anledning att kasta ut dem ur staden.
Gargoylen Leonard tar sig in i Giovannis kammare på hotellet Złota Gęś (Den Gyllende Gåsen) och stjäl en bok om nekromani. Gruppen inser snart att Giovannis vet att det Leonard som stal den. De nyttjar detta till att få Giovannis att orsaka ett maskerad-brott och Erich av klan Tremere passar på att på Voivodens order kasta ut Giovannis.

1637

1637 – Andra Kosacksupproret
Nytt försök av Kosackerna att stå upp mot Polen, även detta försök krossas.

1626

1626 – Kosackupproret
Kosackerna vägrar att underkasta sig polskt styre och tar upp väpnad strid mot polska ockupanter.